×

Troens Liv

bilde av vår barnehage

Velkommen til Troens Liv

Troens Liv Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Dette betyr at som alle andre barnehager følger vi Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

Fornøyde foreldre

Vi hadde i november en landsdekkende foreldreundersøkelse sendt ut av utdanningsdirektoratet,her lå vi på listen over de 203 beste barnehagene i landet i forhold til foreldres tilfredshet.Det var kun to barnehager i Skien på denne listen.(barnehage.no)Les mer

Åpningtider

06:30 - 17:00


Adresse

Lyngbakkveien 122
3735 SKIEN

Kontakt
Avdelinger

Favoritter

15 barn

Mobil: 48882943

 • Elin Stephen

  Elin Stephen

  Pedagogisk leder

 • Oriana Gallo Hoppestad

  Oriana Gallo Hoppestad

  Førskolelærer

 • Hanne Vågen

  Hanne Vågen

  Assistent

 • Laila Holmen

  Laila Holmen

  Assistent

 • Lucy Williams

  Lucy Williams

  Assistent

 • Olaug Irene Haukås

  Olaug Irene Haukås

  Assistent

Helter Blå

12 barn

Mobil: 48024033

 • Mette Elisabeth Moe

  Mette Elisabeth Moe

  Pedagogisk leder

 • Aslaug Fineid Millett

  Aslaug Fineid Millett

  Assistent

 • Heidi Island

  Heidi Island

  Assistent

Helter Rød

11 barn

Mobil: 48882944

 • Mette Helen Jansen

  Mette Helen Jansen

  Assistent

 • Nina Karlsen

  Nina Karlsen

  Assistent

Andre ansatte

 • Anne Marie Huseby

  Anne Marie Huseby

  Styrer