Avdelingene

Barnehagen har 2 avdelinger:

1. Favorittene

(0-3 år, plass til 14 barn)
2 førskole lærere, 2 assistenter

2. Heltene

(3-6 år, plass til 18 barn)
1 førskolelærer 2 assistenter