Favorittene

 ​GUDS FAVORITTER

KJERNEVERDIER:
Kjerneverdiene på avdelingen er: TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG. I praksis vil dette si å se hvert enkelt barn og være generøse med nærhet og kos. Vi legger vekt på å møte både fysiske, praktiske og emosjonelle behov – barnet skal bli ivaretatt på alle måter. Vi ønsker å være engasjerte voksne som er tilstede i øyeblikket. Rom for lek, humor, latter og gode opplevelser er også en viktig del av hverdagen.

LIVET PÅ SMÅBARNSAVDELING
De yngste i barnehagen har andre behov i hverdagen enn de som er litt større. Vi legger planer med prosjekt og tema arbeid, men er fleksible i forhold til behov som melder seg og annet vi ønsker å prioritere. Tenker vi på Maslows behovspyramide, vet vi at de viktigste behovene begynner med fysiologiske behov, deretter trygghet, sosiale behov, anerkjennelse og selvrealisering. Barna skal få nok mat, søvn og hvile – etter sine individuelle behov, og dette legger noen føringer for hverdagen vår. Rutiner, struktur og tilstedeværende og lydhøre voksne er viktig for følelsen av trygghet, og når dette er etablert så kan barna være fri til å utforske og å leke med andre barn, være sosiale. De yngste får mye stimuli gjennom en–til-en samvær med voksne, se de andre barna leke og ved selv å utforske. For de litt eldre barna legger vi til rette for flere utfordringer, både språklig, kroppsbeherskelse og ny informasjon. Vi arbeider hele tiden med å legge til rette for at alle barn fra de yngste til de eldste skal bli sett, føle seg som en del av gruppen og få nok utfordringer og opplevelser som gjør dagene spennende og innholdsrike, samtidig som vi vil unngå stress og mas for å 'rekke det vi skal'.
Å være, og være sammen – det er det viktigste i hverdagen vår.

favoritter okt 015