Klubben

KLUBBEN
Alle barna som er "skolestartere" er på klubb en gang i uken, og i år er det åtte barn på klubben.

Skolen forventer i større grad enn før at barna som går over i skolen skal inneha noen grunnleggende ferdigheter. Barna skal kunne tilpasse seg sosialt, inneha grunnleggende begreper og være selvhjulpne den dagen de begynner på skolen. Vi vil dette året bruke tid på å «undre» oss sammen med barna. Vi vil
Vi bruker mye tid på å snakke med barna om at det blir flott å begynne på skolen, og vi skal ha to besøk på skolene i løpet av våren. En tur der alle er med så de får sett hverandres skoler , og et besøk med den enkelte er med for å levere en liten perm som de har laget om seg selv(info kommer senere)
Realfags satsningen til Skien Kommune påvirker også klubben vi kommer til å ha flere besøk til «Viten senteret» i Porsgrunn

Opplegget vektlegger følgende:
• sosial trening
• selvstendighetstrening
• konsentrasjonstrening
• ordenssans

Alle klubb-barna får sin egen klubb- perm. Klubben har avslutningstur til Kristiansand Dyrepark i juni.