Foreldre

Årsplanen er laget med utgangspunkt i ”Rammeplan for barnehager” som kom i ny utgave 1. august 2006. Rammeplanen legger føringer for hvordan det pedagogiske opplegget i barnehagen skal være. Planen gjelder for ett år.


I årsplanen skal barnehagen konkretisere barnehagens arbeid og legge til rette for barns medvirkning og overgang til skolen. I tillegg til årsplanen vil hver avdeling gi ut månedsplaner der aktiviteter er tidsbestemt og utdypet.Vi fortsetter med å jobbe videre med språk. Språket er en viktig del av vår identitet og spiller inn på alle områdene av oss.I tillegg vil vi fortsatt holde fokus på kosthold med hovedvekt på å servere ulike typer fiskemat, både som pålegg og til middag på varm mat dagene.

Dokumentasjon er nyttig og viktig, det skal gi personalet et skriftlig grunnlag for faglig refleksjon over praksisen, og gi dere foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, som betyr at barnehagehverdagen preges av det kristne innholdet. Vi ønsker at barna skal få et solid fundament før de skal ut i ”den store verden”. Dette vil være med på å gi barnet en trygg forankring for resten av livet.

Vi ønsker å jobbe for å gi ditt barn trygghet, nærhet og omsorg, slik at det trives og har det bra i barnehagen. Barnehagen ønsker å være med å gi barna en god barndom der trygghet, lek og læring står sentralt.