Om oss

Troens Liv Barnehage ligger på Lyngbakken, og eies og drives av menigheten Troens Liv Bibelsenter.

Troens Liv Barnehage ligger på Lyngbakken, og eies og drives av menigheten Troens Liv Bibelsenter.
Barnehagen ble startet i 1994 og ligger i et hus med en lang og spennende historie, og i de siste årene er det funnet gravhauger fra vikingtiden i vårt nærmiljø. Rundt oss ligger flere gårder med hester, vi har et gammelt sandtak i nærheten og et nytt sandtak hvor både gravemaskiner, lastebiler og andre maskiner jobber. Det er mye skog rundt oss med fine turmuligheter, og vi har også en egen bålplass like i nærheten av barnehagen.

Vi er en barnehage med to avdelinger, en småbarns avdeling 0-3 år med 15 barn og 4 voksne, og en avdeling med større barn i alderen 3-6. Her er vi 24 barn med 4 voksne, men avdelingen er gjennom mesteparten av dagen delt i to grupper delt etter alder.
Vi jobber grundig med de største barna før skolestart for å gjøre de selvstendige og trygge før de skal over i et større skolemiljø.
Siden vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, vil hele barnehagehverdagen preges av det kristne innholdet. Vi ønsker at barna skal få et solid fundament med seg før de skal ut i den "store verden". Dette vil være med på å gi barnet en trygg forankring for resten av livet. Vi ønsker å jobbe for å gi ditt barn trygghet, nærhet og omsorg, slik at det trives og har det bra i barnehagen. Barnehagen ønsker å være med å gi barna en god barndom der trygghet, lek og læring står sentralt.

VI har i flere år hatt språk sp, hovedsatsingsområde, og dette jobber vi med kontinuerlig. De siste par årene har lek og relasjonskompetanse vært satsingområde, som er et prosjekt alle kommunale barnehager i Skien har vært med på. Dette tar vi med oss videre, i tillegg er det nå mye fokus på realkompetanse. Dette trenger ikke være motsetningsfylt, tvert imot er det spennende å integrere begge disse aspektene i hverdagen vår.

Vi er opptatt av at barna skal:

- kjenne seg trygg i barnehagen

- bli møtt med omsorg og forståelse

- oppleve at vi bryr oss

- føle at de blir møtt på egne premisser

- få lære om det kristne budskapet

- få tid til det som er viktig der og da

- få utvikle god selvfølelse

- få oppleve den gode leken

 

 

 

 

 

I BRUKERUNDERSØKELSEN FORELDRENE LEVERER INN SIER DE OM OSS:

 • Vi opplever det hyggelig å komme hver morgen
 • Vi er veldig fornøyd med de voksnes engasjement til vårt barn
 • Levering og henting er hyggelig å trygt
 • Vi opplever personalet som utrolig hyggelig og engasjerte med barna
 • De ansatte gir utrolig mye omsorg og kjærlighet til barna og lærer dem om Jesus
 • Min datter trives veldig godt,og vi ser at utviklingen går riktig vei
 • Vi liker at det er mye lek
 • Veldig fornøyde med de trygge voksne,og klare rammer.
 • Barnehagen tar godt vare på mitt barn, ser hver enkelt barns behov.
 • Når jeg tar opp ting blir jeg møtt med respekt og forsåelse.
 • Barnet blir sett hver dag!
 • Personalet utrolig positive og strukturerte.
 • Barnehagen har god oversikt på barna.
 • Barna har tillit til de voksne