Åpningstider

Vi har følgende åpningstid i barnehagen:

06.30 - 17.00

Barnehagen følger Skien kommune og har en 9 timersregel i forhold til barns oppholdstid i barnehagen.