Søke barnehageplass

Du kan søke plass i barnehagen på Skien kommunes nettside.

Her kan du søke:www.skien.kommune.no

Søknadfrist for hovedopptak er Tirsdag 1.mars 2016 med oppstart 1 august 2016

Vi har løpende opptak ellers i året når det skulle bli noe ledig.