Vår visjon

Mai 2015 043

Troens Liv Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Dette betyr at som alle andre barnehager følger vi Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

Vi jobber med fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen på lik linje som andre barnehage, og har aktiviteter som er helt lik andre barnehager. Det som skiller oss i forhold til andre barnehager er at vi gjennom dagen ønsker å formidle Jesus til barna ved å fortelle fra Bibelen, synge kristne barnesanger, be osv.  Derfor ble det ved oppstarten av barnehagen august 1994 laget en visjon for barnehagen som er et supplement til Barnehageloven og Rammeplan.

  • - Proklamere og ære Jesus Kristus som Herre (Rom 10:9)
  • - Hvert barn finnes i Guds hjerte og han har en suveren plan for hver enkelt (Sal 139:13-18)
  • - Ivareta hele barnets liv og utvikling til ånd, sjel og kropp (1. Tess 5:23, Luk 2:40, Dan 6:4, Ef 1:17-23, Ef 3:14-21)
  • - Være en åndelig frukthage for barna og deres familier (Jes 60:1-5, Joh 15:16)