×

Hovedopptak 1 mars 2024

Vi har våren 202, 9 skolestartere som slutter.Vi tar imot barn fra hele Grenland.Og du kan ha ditt barn i vår barnehage selv om du har et annet livsyn.Vi har stor respekt for at familier har et annet livsyn enn kristendomme.