×

Ledige plasser høst 2022

Vi har en stor gruppe barn som går over i skolen våren 2022.Det er i alt 11 barn som slutter hos oss, derfor vil vi ha 11 ledige plasser fra 1 august 2022.Vi kommer ved opptak mars 2022 til ta inn barn i alle aldere, fra de minste til de største. 

Så ta gjerne kontakt for informasjon,eller et besøk hos oss!