×

Fornøyde foreldre

Skidag

Vi hadde i november 2017 en landsdekkende foreldreundersøkelse sendt ut av utdanningsdirektoratet,her lå vi på listen over de 203 beste barnehagene i landet i forhold til foreldres tilfredshet.Det var kun to barnehager i Skien på denne listen.(barnehage.no)