×

Fornøyde foreldre

Vi har sjette år på rad vært med på en landsdekkende foreldreundersøkelse sendt ut av utdanningsdirektorate, denne ble gjennomført nov/des 2022.Her er resultatatet på hvert enkelt punkt.

Ute og innemiljø 4,2

Relasjon mellom barn og voksne 4,8

Barn trivsel 4,9

Informasjon 4,5

Barns utvikling 4,7

Medvirkning 4,2

Henting og levering 4,5

" Hvor tilfreds er du med barnehagen" 4,7

Punktene relasjon mellom voksne og barn og barns trivsel skårer vi veldig bra på og det er vi veldig glad for fordi vi tenker tryggeht og trivsel er noe av det viktigste i barnehage hverdagen.Vi ser at vi skal jobbe med medvirkning og at våre lokaler kan trenge et løft.    

Ny foreldreundersøkelse vil gjennomføres nov/des 2023