×

Fornøyde foreldre

Vi har femte år på rad vært med på en landsdekkende foreldreundersøkelse sendt ut av utdanningsdirektorate, denne ble gjennomført nov/des 2021.Her skårer vi 5 av 5 mulige på punkt som:Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen,jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for alsisdig lek og aktivitet og jeg har inntrykk av at personalet oppmuntrer mitt barns nysjerrighet og lyst til å lære.På punkter som,mitt barn har venner i barnehagen,de ansatte er engasjert i mitt barn,det blir tatt hensyn til mitt barn i barnehagen og jeg får god informasjon om hvordan mitt barn har hatt det i barnehagen når jeg henter skårer vi 4.9.

Ny foreldreundersøkelse vil gjennomføres nov/des 2022