×

Fornøyde foreldre

Vi har syvende år på rad vært med på en landsdekkende foreldreundersøkelse sendt ut av utdanningsdirektorate, denne ble gjennomført nov/des 2023.Her er resultatatet på hvert enkelt punkt.5 er høyest score.

Ute og innemiljø 4,3

Barnet mitt er trygg på de voksne i barnehagen 5

De ansatte er engasjert i mitt barn 5

Barnet mitt trives i barnehagen 5

Mitt barn har venner i barnehagen 5 

Informasjon 4,9

Barns utvikling 4,9

Medvirkning 4,2

Henting og levering 4,7

" Hvor tilfreds er du med barnehagen" 4,7

Punktene relasjon mellom voksne og barn og barns trivsel skårer vi veldig bra på og det er vi veldig glad for fordi vi tenker tryggehet og trivsel er noe av det viktigste i barnehage hverdagen.Vi ser at vi skal jobbe med medvirkning og at våre lokaler kan trenge et løft.    

Ny foreldreundersøkelse vil gjennomføres nov/des 2024