×

Barnehagens verdigrunnlag

Godt med et fang, når hesten er nære

Barnehagens  verdigrunnlag

Personalgruppa har samarbeidet om å sette ord på vårt felles verdigrunnlag. Dette ønsker vi skal komme til syne i arbeidet vi daglig gjør i barnehagen. Denne ble revidert høst 2022.

 

I vår barnehage:

… ønsker vi at alle barn med familie, og andre som kommer til Troens Liv barnehage skal føle seg velkomne

 … skal barna få kjærlighet, omsorg og føle seg trygge i barnehagen

 … alle barn er skapt i Guds bilde, og alle er like verdifulle. Her skal barna tas på alvor og respekteres for den de er

 … skal alle bli sett, hørt og anerkjent for den de er

 … skal barna ha mulighet for medvirkning

 … skal vi skape felles opplevelser, ha det moro sammen og oppleve  

    mestring